רשימת פרסומים

מאמרים

אל ציבור הקוראים,

עמוד הפרסומים מכיל ספרים ומאמרים שכתב דב בן מאיר בנושאים אידיאולוגיים, בנושאי חברה, כלכלה ומדיניות.
דב בן-מאיר הוציא עד כה - אוגוסט 2017 - חמישה עשר ספרים. בדעתו להוסיף עליהם חמישה כותרים נוספים.

את הספרים שבהוצאת "ידיעות אחרונות" ניתן להוריד כקובץ בלחיצה על הקישור. כמו-כן ניתן לרכוש אותם בהנחה גדולה (טלפון: 03-7683333).
יתר הספרים אזלו, וניתן לרכוש אותם אצל סוחרי הספרים המשומשים.
את המאמרים ללא תשלום אולם בעת השימוש בהם יש לציין את המקור. דב בן-מאיר ישמח לקבל תגובות והערות.

ספרים

סדרת ספרים בהוצאת ידיעות אחרונות

מאמרים

ספרים נוספים

 • Jugend in Erez Israel – Erinnerungen
  עם הקדמה של נשיא גרמניה המנוח. Johannes Rau– Dr. (הוצ' – Bleicher - 2001)
 • מצחצחים שיניים לפרות (הוצ' "אלפא תקשורת" 2000) – רומן אוטוביוגרפי
 • אלבום יצחק רבין - עורך ראשי דב בן-מאיר (הוצ' "אביבים" 1994 ו- 1997) ב- 4 שפות
 • האנציקלופדיה של תל-אביב - עורך ראשי דב בן-מאיר (הוצ' "מי ומה בתל-אביב – תקשורת מקומית" 1991)
 • העבודה ההתנדבותית בישראל- להלכה ולמעשה (הוצ' "כרטא" 1988)
 • - Die Israelische Geverkschaft Histadrut עם הקדמה של יוהנס ראו (הוצ' Gesellschaft Neue - 1982)
 • העבודה ההתנדבותית בישראל - להלכה ולמעשה - 1986
 • זאת נעשה: יעדים לשנים 1977־1981
 • לקסיקון ההסתדרות (הוצ' "עם עובד" - 1980)
 • ההסתדרות (הוצ' "כרטא" 1978)
 • משבר בחברה הישראלית ( הוצ' "כרטא" 1973)
 • ידע העם והמדינה (הוצ' "מישלב" 1971)
 • דמותה של מדינת ישראל (הוצ' "מישלב" 1968)