הרצאות וכנסים

דב בן-מאיר הוא מרצה מקצועי, המוכן לקבל על עצמו הרצאות בודדות או אף עריכת סמינרים שלמים כמפורט להלן.

הרצאות בודדות:

 • מקורות הריכוזיות של החברה הישראלית.
 • שיטת ההצבעה היחסית שהצילה את הדמוקרטיה הישראלית.
 • שובה של הדמוקרטיה הישירה.
 • "הלנצח תאכל חרב?" הצעת פתרון אזורי לסכסוך הישראלי- פלסטיני.
 • מימון בחירות בישראל, מעל השולחן ומתחתיו.
 • "מפאי"ניק כדאיניק" או סוציאליזם ארץ-ישראלי ייחודי?
 • פתרון בעיית המים של ישראל.
 • סוד הצלחתה של החקלאות הישראלית.
 • פערים חברתיים בישראל – הסיבות להיווצרותם והדרך לסגירתם.
 • התנועה הקיבוצית: חיל כיבוש או אוטופיה חברתית?

סמינרים:

א) המאבק הביטחוני להבטחת הקיום היהודי בארץ

 • יהודים לוחמים ברחבי תבל.
 • מלחמת האזרחים בארץ-ישראל: 1886 – ספטמבר 1939
 • מלחמת האזרחים בארץ-ישראל 1940 – מאי 1948.
 • מלחמת העצמאות.
 • מבצע סיני
 • מלחמת ששת הימים.
 • מלחמת ההתשה.
 • מלחמת יום הכיפורים.
 • מלחמת שלום הגליל.
 • מבצעים נבחרים בין מלחמות.
 • מלחמת לבנון השנייה.
 • מבצע עופרת יצוקה.
 • לקראת מלחמות טילים ונשק גרעיני.

ב) ישראל במשפחת העמים

 • התנהלות בינלאומית ללא מעמד בינלאומי (המקרים של התנועה הציונית והתנועה הפלסטינית)
 • קשיי המימוש של הריבונות הישראלית.
 • מה מסתתר מאחורי אמרתו של אבא אבן: "הפלסטינים לא החמיצו שום הזדמנות להחמיץ הזדמנות".
 • תולדות המגעים להסדר עם הפלסטינים.
 • עמדות הצדדים כיום כלפי הסכם שלום סופי ומלא.
 • הושטת היד הישראלית למדינות האזוריות הלא-ערביות ולמדינות העולם השלישי.
 • היחסים המיוחדים עם ארה"ב וגרמניה.
 • היחסים הבעייתיים עם האו"ם.
 • מקורות האיבה הערבית והמוסלמית לישראל.
 • מעצבי מדיניות החוץ הישראלית ושותפיהם: ראש הממשלה, משרד החוץ, משרד הביטחון, המוסד לתפקידים מיוחדים.
 • מוסדות השלטון
 • הרכיבים האידיאולוגיים של הדמוקרטיה הישראלית
 • דתות, כתות, מפלגות וקבוצות חוץ פרלמנטריות בישראל
 • כלכלת ישראל (שני כרכים)
 • החברה הישראלית
 • תולדות הרעיון הלאומי הפלסטיני
 • משרדי הממשלה – זרועותיה של הרשות המבצעת
 • השלטון המקומי

להזמנות ותיאום נא להתקשר עם דב בן-מאיר טלפונית – 050-5277444;
במייל: dbenmeir@netvision.net.il; בפקס:5272473-03